title
Välistööjõu värbamist mõjutavad tegurid Eestis tegutsevate keskmise suurusega IT sektori ettevõtete näitel
Factors affecting the recruitment of foreign workforce based on the research carried out in medium-sized IT enterprises operating in Estonia
author
Lohk, Katrin
keywords
välistööjõud
välisvärbamine
talendijuhtimise mudelid
talendi tähelepanu äratamine
pardalevõtmine
lõimumine
supervisor
defence date
language