title
Hinna- ja koguse riski maandamine VKG Energia OÜ elektriportfelli näitel
Timing of Price and Volumetric Risks Based on VKG Energia Ltd Electricity Portfolio
keywords
elektriportfell
koguse risk
riskimaandus
riskimaanduse ajastamine
optsioon
Sharpe indeks
electricity portfolio
volumetric risk
timing the hedge
option
defence date
language