title
Hinna- ja koguse riski maandamine VKG Energia OÜ elektriportfelli näitel
Timing of Price and Volumetric Risks Based on VKG Energia Ltd Electricity Portfolio
keywords
defence date
language