title
Jaemüügi ettevõtete kohanemine COVID-19 pandeemiast tulenevate piirangute ja muutustega (spordi- ja vabaajarõivaste müügiga tegelevate ettevõtete näitel)
The adoption of retail companies to the restrictions and changes arising from the Covid-19 pandemic (based on sports and active leisure companies)
author
Pruuns, Ragnar
keywords
spordi- ja vabaajarõivaste jaemüüjad
töökorralduslikud muutused
mõjud finantsnäitajatele
supervisor
defence date
language