title
Eesti tervise- ja spordikulude maksusoodustuse meetme analüüs
Analysis of tax exemption measure for health and sports expenses in Estonia
author
Koort, Jarko
supervisor
defence date
language