title
Maagaasi ja toornafta turukonkurentsi võrdlus
Natural Gas and Crude Oil Market Competition Comparison
keywords
toornafta
hinnamuutuste analüüs
kütuse ammutamine
kütuse töötlemine
kütuse ladustamine
fuel price forecast
fossil fules
fuel price change analysis
fuel extraction
fuel processing
fuel transportation
fuel storage
supervisor
defence date
language