title
Merevee soojuse kasutamise potentsiaal kaugküttes
Potential for the use of seawater heat in district heating
author
Ivanova, Svetlana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal