title
Lõputööde haldamise süsteemi projekteerimine, realisatsioon ja juurutamine Tallinna Tehnikaülikooli informaatikainstituudis DHS Amphora baasil
The Theses management system design, realization and implementation based on DMS Amphora for the Tallinn Technical University Department of Informatics
author
Karu, Anneli
supervisor
defence date
language