title
Investeerimisfondide valitsemistasude ja riskiga korrigeeritud tootluste vaheline seos Skandinaavia ja Baltimaade fondivalitsejate näitel
Correlation between Mutual Funds Management Fees and Risk-adjusted Returns on the Example of Scandinavian and Baltic Management Companies
author
Koll, Kristjan
defence date
language