title
Töö analüüsi läbiviimine ja ametijuhendite täiustamine Korrashoid OÜ-s
Conducting job analysis and evolving job descriptions in Korrashoid OÜ
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network