title
Külmhoone jahutuskoormuse ja -vajaduse analüüs ning energiatõhususe tõstmise võimalused: simulatsioonipõhine uurimus
Cooling load and cooling need analysis of a cold storage facility and opportunities for increasing it´s energy efficiency: a simulation-based study
author
Niineorg, Remy
keywords
külmhooned
Technological cooling
cooling load
residual heat
defence date
language