title
Maaviljelusviisi mõju mullaelustiku arvukusele ja mitmekesisusele
Impact of tillage system on abundance and diversity of soil biota
author
Hiie, Ellen
supervisor
Penu, Priit
defence date
language