title
Kooli lokaalarvutivõrgu reorganiseerimine
Reorganization of school local computer network
Реорганизации локальной вычислительной сети школы
author
Zaretskiy, Vasily
keywords
lokaalne arvutivõrk
ligipääsupunkt
internetitelefon
Cisco Catalyst
Hotspot
User Manager
Winbox
Walled-Garden
wireless access points
Voice over IP
IP-telefon
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information