title
REST-põhiste mikroteenuste väljatöötamine Amazoni pilveplatvormil krediidiriski hindamiseks
Development of REST-based Microservices on the Amazon Cloud Platform for Credit Risk Assessment
author
Straus, William
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
department / college