title
Stokes’i meetodi praktikatöö moderniseerimine
The Modernization of Stokes Method
author
Kollo, Taavet
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information