title
Таллинский Политехник № 3 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
23.01.1981
language