title
Tarbijate rahulolu otsustega piiratud valikuvõimaluste tingimustes TTÜ majandusteaduskonna üliõpilaste näitel
Consumers Satisfaction with Their Decisions, under Conditions of Limited Options (based on the Example of Economics Students of TUT
author
Süld, Allan
supervisor
defence date
language