title
Andmekaitsealane mōjuhinnang ja "tōenäoliselt kōrge riskiga tulemus" analüüs vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 35
Analyzing the obscurities of the data protection impact assessment and "likely to result in a high risk" under Article 35 of the EU General Data Protection Regulation
author
Helminen, Pihla Henriikka
defence date
language