title
Mitmetasemeline autentimine plokiahelapõhises detsentraliseeritud muudetavate väljakutsetega usaldusvõrgustikus
Multi-Factor Authentication (MFA) on a Blockchain-based Decentralised Trust Network With Customizable Challenges
author
Sheklashvili, Giorgi
keywords
authcoin
identiteedihaldus
nutileping
2 faktoriline autentimine
mitmetasemeline autentimine
identity management
2 factor authentication
multi-factor authentication
defence date
language