title
Trammiteede pealisehitise komponentide uuring ja nende kasutatavus roherööbasteel
Studies on tram track superstructure components with applications to green track
author
Henk, Armis
keywords
trammitee
rööbastee
pealisehitis
roherööbastee
rohetramm
tram track
superstructure
green track
green tram track
supervisor
defence date
language