title
Epidermaalse kasvufaktori retseptori, integriini-tüüpi kollageeni retseptorite ja filamiin A roll etoposiidi ja staurosporiini poolt indutseeritud rakusurmas
The Role of Epidermal Growth Factor Receptor, Integrin-Type Collagen Receptors and Filamin A in Etoposide- and Staurosporine-Induced Cell Death
keywords
filamiin-a
rakusurm
staurosporiin
etoposiid
kollageen
epidermaalse kasvufaktori retseptor
filamin-a
staurosporine
etoposide
collagen
epidermal growth factor receptor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
lõputöö ei kuulu avalikustamisele