title
Agiilse rakendamise põhjused ja takistused avalikus sektoris: Peruu digiteenuste üksuse juhtumianalüüs
Drivers and barriers for agile adoption in the public sector: a case study of a digital service in Peru
author
Wurst Bozza, Alberto Benjamin
defence date
17.09.2019
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus