title
Naftatoodete tiheduse määramise meetodi sobivuse hindamine vedelate põlevkivikütuste jaoks
Acceptability appraisal of the method of petrochemicals density determination for oil-shale fuels
Оценка пригодности метода определения плотности нефтепродуктов для сланцевых топлив
author
Burakova, Anna
keywords
naftatooted
korduvus
rööbik
põlevkivikütused
oil product
repeatability
parallel
shale fuel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information