title
Naftatoodete tiheduse määramise meetodi sobivuse hindamine vedelate põlevkivikütuste jaoks
Acceptability appraisal of the method of petrochemicals density determination for oil-shale fuels
Оценка пригодности метода определения плотности нефтепродуктов для сланцевых топлив
author
Burakova, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information