title
Säästva arengu aruandluse praktikad valitud majandussektorites Nigeerias
Assessment of sustainability reporting practices of selected industries in Nigeria
author
Bassey Ekpenyong, Ukeme
keywords
vastutustundlikud ettevõtted
säästva arengu aruandlus
andmete avalikustamine
sisu analüüs
aruandluse juhendid
jätkusuutlikkuse indikaatorid
sustainability reporting
reporting guidelines
sustainability indicators
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information