title
Agentorienteeritud modelleerimise töövahendi graafilise kasutajaliidese kavandamine ja realisatsioon
Design and Development of a Graphical Tool for Agent-Oriented Modelling
author
Sapožnikov, Aleksandr
defence date
language