title
Reklaamide avalikustamise õiguslik vastavus sotsiaalmeedia turunduses: Instagrami praktika nõuab reformimist
Legal compliance of advertisements' disclosures in social media marketing: Instagram's practice calls for reform
author
Sooväli, Anette
defence date
language