title
Füüsilise ja juriidilise isiku üüritulu maksustamine Balti riikides
Rental income taxation of natural and legal persons in the Baltic States
author
Meema, Sandra
defence date
language