title
Kriiside kajastumine ehitussektori statistilistes näitajates Eesti, Läti ja Leedu näitel
Reflection of crises in statistical indicators of the construction sector in Estonia, Latvia and Lithuania
author
Fomina Maria
supervisor
Nuuter Tiina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus