title
Pinakoolborüülrühma sisaldava allüüloksümalonaadi süntees ning rakendamine [2,3]-Wittigi ümberasetusreaktsioonis
The synthesis of pinacolboron group containing allyloxymalonate and application in [2,3]-Wittig rearrangement reaction
author
Buntsev, Karl
supervisor
Murre, Aleksandra
defence date
language