title
Tallinna Polütehnik Nr 28 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.10.1986
language