title
Piiriülestele liiklusõnnetustele kohaldatav õigus
The law applicable to cross-border traffic accidents
author
Türner, Raido
keywords
Rome II regulation
the Hague conventions
insurance directives
defence date
language