title
Tallinna Polütehnik Nr 36 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.12.1987
language