title
Karjäärimudeli väljatöötamine AS-i SEB pank kontaktikeskuse töötajatele
Career model development for the SEB Bank call centre workers
keywords
vertikaalne karjäär
horisontaalne karjäär,
vertical movement
horizontal movement
supervisor
defence date
language