title
Tallinna Polütehnik Nr 14 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.04.1981
language