title
Narva karjääri Viivikonna osa pumbajaama moderniseerimine
Modernisation of the pumping station at Viivikonna part of Narva opencast
Модернизация насосной станции карьерного поля Вийвиконна на карьере Нарва
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.