title
Paindlike töövormide rakendamise võimalused ja kasu ning nendega rahulolu Swedbank AS-i Ettevõtete Panganduse töötajate hinnangul
The possibilities and benefits of the implementation of flexible working arrangements based on the example of the Corporate Banking of Swedbank AS
author
Nikulin, Aleksandr
supervisor
defence date
language