title
Tallinna Polütehnik Nr 22 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
20.06.1980
language