title
AS Gateway töötajate vahetumise mõju ettevõtte strateegiliste eesmärkide saavutamisele
Impact of employee turnover on accomplishing strategic goals in AS Gateway
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network