title
Elektroonilise arestimissüsteemi kitsaskohtade analüüs
Analysis of Bottlenecks in the Electronic Seizure System
author
Laurimaa, Andre
supervisor
defence date
language