title
Kukersiitsete keskõli fraktsioonide omavahelise segunemisega kaasneva mahu muutuse kvantitatiivne hindamine
Quantitative Evaluation of the Volume Change Accompanying the Mixing of Kukersite Oil Fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access