title
Tallinna Polütehnik Nr 26 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.09.1978
language