title
11R-lipoksügenaasi kvaternaarstruktuuri uuringud keemilise ristsidumise meetodil
Quaternary structure studies of 11R-lipoxygenase using chemical cross-linking
author
Tamm, Janet
keywords
quaternary structure of 11R-lipoxygenase
11R-LOX
chemical cross-linking
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information