title
Таллинский Политехник № 12 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.04.1986
language