title
Õnnetunde, viha ja hirmu mõju reklaamis tarbija hoiakutele
The impact of happiness, anger and fear in advertising to the consumer attitude
author
Saar, Johannes
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network