title
Raamatupidaja kutse-eetika Ukrainas
Addressing Ethical Matters in Accounting Practice: Evidence from Ukraine
keywords
raamatupidamise eetika
professionaalne käitumine
Ukraina raamatupidajad
professional conduct
Ukrainian accountants
defence date
language