title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Kopli 2, Tallinn äripindadega korterelamu näitel
Analysis of construction tehnology and building site management based on apartment building with commercial premises at Kopli 2, Tallinn
author
Maivel, Marko
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus