title
Põlevkiviõlist valmistatud lisandi kasutamisel diiselkütuste füüsikalis-keemiliste omaduste parendamine
Improvement of physical and chemical properties of diesel fuel at expense of the fuel additive developed on the basis of slate pitch
Улучшение физико-химических свойств дизельного топлива за счет топливной присадки,разработанной на основе сланцевой смолы
author
Kotova, Tatjana
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele