title
Tallinna Polütehnik Nr 20 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
09.09.1983
language