title
Jätkusuutliku ettevõtluse arengut takistavad ja toetavad tegurid Eesti väike ja keskmise suurusega tekstiili- ja rõivatööstuse ettevõtetes
The hampering and supporting factors of sustainable business development in the Estonian SMEs in the textile and apparel industry
author
Moieny Asl, Matin
keywords
hampering factor
supporting factor
sustainable SMEs
textile and apparel industry
holistic framework
supervisor
defence date
language