title
Ehitusjuhtimise analüüs ja kvaliteedipõhimõtete rakendamine ehitusinfomudelis
Analysis of construction management and application of quality principles in building information modelling
author
Häelme, Risto
keywords
kvaliteedipõhimõtted
teostusmudel
MERKO
Quality principles
As-Built Model
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal