title
Süvaoksüdatsiooniprotsesside rakendamine mikro- ja makrosaasteainete eemaldamiseks põlevkivitööstuse poolkoksimägede nõrgveest
Advanced oxidation processes for removal of micro- and macropollutants from leachate from oil-shale industry semicoke landfill
author
Demidova, Julija
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access